top of page
香甜菠蘿 - 1 條

香甜菠蘿 - 1 條

香甜菠蘿

------------------------------

價錢:$ 29

規格:1 條

 

建議食法:將整條菠蘿放上網上燒至軟身後切至數分食用,菠蘿原條燒後切片會比預先切片後燒更能保存水份。

 

所有出售食物均為新鮮未經烹調的食品,圖片只供參考。

    HK$29.00價格